Тренировъчните изпити по Български език и литература (БЕЛ) са за ученици от VII (7.) клас в формат според регламента на Национално външно оценяване (НВО) по БЕЛ.