Резултати от Тренировъчен тест (Пробен изпит), организиран от СМГ учители ООД

Съгласно чл. 14 от Общите условия за Използване на електронен магазин "СМГ записване" резултатите се обявяват като се спазват едновременно следните принципи:
• > в Интернет;
• > публично;
• > поименно.
Родителят/Настойникът, със приключване на поръчката си, приема резултатът да бъде обявен по описания по-горе начин. Ако родителят/настойникът не е съгласен с начина на публикуване, може да не записва ученика за Тренировъчен тест.

Сàмо ученикът, явил се на Тренировъчен тест, или негов родител (законен представител) може да получи състезателната работа.

Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да получи състезателната работа.

Състезателните работи на учениците може да получите както следва:

 

Резултати от проведените на 18 ноември 2018 г. Тренировъчни тестове може да видите както следва:

 

Резултати от проведените на 09 декември 2018 г. Тренировъчни тестове може да видите както следва:

 

Резултати от проведените на 24 февруари 2019 г. Тренировъчни тестове може да видите както следва:

 

След 22 март 2019г.:
Резултати от проведените на 10 март 2019 г. Тренировъчни тестове може да видите както следва:

Често задавани въпроси (FAQ) може да видите тук.

Ако искате своевременно да получавате новини от нас,
харесайте страницата ни във Facebook като натиснете по-долу бутона "Харесвам страницата".