Плащане

Записване

Записването на ученик става единствено и само чрез заявка на сайта ни и заплащане на такса за участие.

Родител/Настойник не може да заяви(поръча) повече от 1 брой продукт ("Количество"), освен когато записва брат/сестра от същия клас.

Плащане чрез банков превод

Номер-на-поръчка

Получаването на Номер-на-поръчка не е достатъчно условие за допускането на ученик до участие в Тренировъчен тест – трябва и да заплатите съответната такса.

След като сте получили Номер-на-поръчка е необходимо да посетите избран от Вас банков клон и да извършите превод/вноска или да направите това през Вашето интернет банкиране по следния IBAN номер към ОББ АД:

Получател: СМГ учители ООД
Банка (клон): ОББ
IBAN: BG97UBBS80021063867740
BIC кода на банката: UBBSBGSF
Основание: "Номер-на-поръчка"

В "Основание" задължително попълвате Номер-на-поръчка.

При използване услугите на ОББ АД таксите за превод/вноска са по-ниски и плащането се осъществява в рамките на същия ден, тъй като нашата сметка също е към тази банка.

Срок за плащане чрез банков превод

В нашата банкова сметка сумата трябва да постъпи в срок до 2 (два) работни дни. *Това не е срок, в който Вие да наредите сумата.

Срокът започва да тече от 00:00:00 часà в деня, следващ този, в който сте получили Номер-на-поръчка.

След изтичане на срока, заявката (поръчката) се отхвърля и ученикът не бива записан за Тренировъчен тест. Сума, получена в нашата банкова сметка след изтичане на срока, се изплаща обратно след намаляване на сумата с "такса за отмяна".

С едно нареждане/вноска можете да заплатите повече от един Номер-на-поръчка.

След извършване на плащането не е нужно да изпращате по електронен път копие на платежния документ.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.

Плащане чрез ePay с банкова карта

Номер-на-поръчка

Получаването на Номер-на-поръчка не е достатъчно условие за допускането на ученик до участие в Тренировъчен тест – трябва и да заплатите съответната такса.

Ще бъдете прехвърлени към сайта на ePay.

Трябва да сте регистриран потребител в системата на ePay.

Влезте в профила си в ePay.bg, за да платите с регистрирана карта или Микросметка.

Сайтът на ePay ще ви предложи да изберете един от следните три варианта за извършване на плащане:

>>През Интернет – плащате веднага с банкова карта.

>>В брой на каса – срокът за плащане е до края на същия ден. Ще трябва да извършите следните стъпки:

1)Запишете 10-те (само) цифри на Код-за-плащанене Номер-на-поръчка, в който има и латински букви);
2)Посетете каса на EasyPay;
3)Продиктувайте кода и платете заявката;
4)EasyPay автоматично ще ни информира за Вашето плащане.

>>Банкомат – срокът за плащане е до края на същия ден. Не всеки банкомат поддържа тази услуга. Ще трябва да извършите следните стъпки:

1)Запишете 6-те (само) цифри на Код-на-търговеца и 10-те (само) цифри на Код-за-плащанене Номер-на-поръчка, в който има и латински букви);
2)Посетете банкомат и от менюто на банкомата изберете Други услуги > B-Pay;
3)Въведете Код-на-търговеца;
4)В полето "Персонален код" въведете Код-за-плащане;
5)Потвърдете плащането.
6)B-Pay автоматично ще ни информира за Вашето плащане.

EasyPay / B-pay Код-за-плащане

Получаването на EasyPay / B-pay Код-за-плащане не е достатъчно условие за допускането на ученик до участие в Тренировъчен тест – трябва и да заплатите съответната такса.

Срок за плащане с банкова карта

През Интернет плащате веднага.

При другите два варианта за плащане с банкова карта: Имате на разположение срок до 23:59:59 часà на същия ден, в който сте получили EasyPay / B-pay Код-за-плащане.

След изтичане на срока, плащането няма бъде прието, а заявката (поръчката) се отхвърля и ученикът не бива записан за Тренировъчен тест.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.

Плащане чрез EasyPay

На екрана Ви ще се зареди съобщение, съдържащо информация относно поръчката Ви.

EasyPay Код-за-плащане

Запишете 10-те (само) цифри на EasyPay Код-за-плащанене Номер-на-поръчка, в който има и латински букви.

При заплащане на таксата, задължително посочвате EasyPay Код-за-плащане.

Получаването на EasyPay Код-за-плащане не е достатъчно условие за допускането на ученик до участие в Тренировъчен тест – трябва и да заплатите съответната такса.

Номер-на-поръчка

Получаването на Номер-на-поръчка не е достатъчно условие за допускането на ученик до участие в Тренировъчен тест – трябва и да заплатите съответната такса.

Срок за плащане чрез EasyPay

Имате на разположение срок до 24 чàса, в които да заплатите таксата. Срокът не е до края на следващия ден.

Срокът започва да тече от момента, в който на екрана Ви се зареди съобщението – изписал се е EasyPay Код-за-плащане.

След изтичане на срока, плащането няма бъде прието, а заявката (поръчката) се отхвърля и ученикът не бива записан за Тренировъчен тест.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.