Плащане за Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД

За да платите таксата на ученик за Курсове и Извънкласни едйности НЕ ви е нужен профил в нашата система на този сайт.

 

Такса за Курсове и Извънкласни дейности се заплаща само чрез банков превод. Преди плащането, трябва ученикът да е записан за някоя група, т.е. да сте подал(а) Заявление за записване.

Получавате отстъпка в размер на 25% от общата сума, при условие че сте записал(а) и плащате за ученици, които са братя/сестри.

Примерен банков документ може да видите най-отдолу на тази страница.

 

Плащане при записване на нов ученик за Курсове и Извънкласни дейности (Плащане за следващ обучителен Модул на ученик, който вече посещава Курсове и Извънкласни дейности е описано по-долу на тази страница.)

Входящ-номер-на-заявление-за-записване

Получаването на Входящ-номер-на-заявление-за-записване не е достатъчно условие за допускането на ученик до занятията – трябва и да заплатите съответната такса.

След като сте получил(а) Входящ-номер-на-заявление-за-записване е необходимо да посетите избран от Вас банков клон и да извършите превод/вноска или да направите това през Вашето интернет банкиране по следния IBAN номер към ОББ АД:

Получател: СМГ учители ООД
Банка (клон): ОББ
IBAN: BG97UBBS80021063867740
BIC кода на банката: UBBSBGSF
Основание: "Входящ-номер-на-заявление-за-записване"

В "Основание" задължително попълвате Входящ-номер-на-заявление-за-записване.

При използване услугите на ОББ АД таксите за превод/вноска са по-ниски и плащането се осъществява в рамките на същия ден, тъй като нашата сметка също е към тази банка.

Срок за плащане при записване на нов ученик в Курсове и Извънкласни дейности

В нашата банкова сметка дължимите суми трябва да постъпят до 23:59:59 часà на първия официално работен ден, следващ датата на подаване на Заявлението за записване. *Това не е срок, в който Вие да наредите сумата.

Срокът започва да тече от 00:00:00 часà в деня, следващ този, в който сте получил(а) Номер-на-поръчка.

Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група. Сума, получена в нашата банкова сметка след изтичане на срока, се изплаща обратно след намаляване на сумата с "такса за отмяна".

С едно нареждане/вноска можете да заплатите по повече от един Входящ-номер-на-заявление-за-записване.

След извършване на плащането не е нужно да изпращате по електронен път копие на платежния документ.
Ако има проблем с получаването на съответната такса (след като сте подал(а) заявление), ние изрично ще се свържем с Вас.
Ако таксата и записването са успешни, няма да получите изрично потвърждение.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.

 

Плащане за следващ обучителен Модул на ученик, който вече посещава Курсове и Извънкласни дейности

Уникален-код-за-плащане

След като сте получил(а) Уникален-код-за-плащане от преподавателя (или от нас чрез имейл) е необходимо да посетите избран от Вас банков клон и да извършите превод/вноска или да направите това през Вашето интернет банкиране по следния IBAN номер към ОББ АД:

Получател: СМГ учители ООД
Банка (клон): ОББ
IBAN: BG97UBBS80021063867740
BIC кода на банката: UBBSBGSF
Основание: "Уникален-код-за-плащане"

В "Основание" задължително попълвате Уникален-код-за-плащане.

При използване услугите на ОББ АД таксите за превод/вноска са по-ниски и плащането се осъществява в рамките на същия ден, тъй като нашата сметка също е към тази банка.

Срок за плащане за следващ обучителен Модул на ученик, който вече посещава Курсове и Извънкласни дейности

В нашата банкова сметка дължимите суми трябва да постъпят до 23:59:59 часà на последния официално работен ден, предхождащ датата на последното занятие от предходния обучителен Модул. *Това не е срок, в който Вие да наредите сумата.

Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът бива отписан от съответната група, като на негово място (може да) се записва нов ученик. Сума, получена в нашата банкова сметка след изтичане на срока, се изплаща обратно след намаляване на сумата с "такса за отмяна".

С едно нареждане/вноска можете да заплатите по повече от един Уникален-код-за-плащане.

След извършване на плащането не е нужно да изпращате по електронен път копие на платежния документ.
Ако има проблем с получаването на съответната такса (след като сте подал(а) заявление), ние изрично ще се свържем с Вас.
Ако таксата и записването са успешни, няма да получите изрично потвърждение.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.

 

Примерен банков документ може да видите тук и тук.

 

 


Често задавани въпроси (FAQ) може да видите тук.

Ако искате своевременно да получавате новини от нас,
харесайте страницата ни във Facebook като натиснете бутона