Плащане за Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД

Плащане за нов ученик      Плащане за следващ Модул

 

За да платите такса за Курсове и Извънкласни дейности НЕ ви е нужен профил в системата на този сайт.

Такса за Курсове и Извънкласни дейности се заплаща само по банков път. Преди плащането, трябва ученикът да е записан за някоя група, т.е. да сте подал(а) Заявление за записване.

Получавате отстъпка в размер на 25% от общата сума, когато сте записал(а) и плащате за ученици, които са братя/сестри.

Примерен банков документ може да видите най-долу на тази страница.

Плащане при записване на нов ученик за Курсове и Извънкласни дейности
Плащане за следващ обучителен Модул на ученик, който вече посещава Курсове и Извънкласни дейности е описано по-долу на тази страница.

Входящ-номер-на-заявление-за-записване

Получаването на Входящ-номер-на-заявление-за-записване не е достатъчно условие за допускането на ученик до занятията – трябва и да заплатите съответната такса.

След като сте получил(а) Входящ-номер-на-заявление-за-записване е необходимо да посетите избран от Вас банков клон и да извършите превод/вноска или да направите това през Вашето интернет банкиране по следния IBAN номер към ОББ АД:

Получател: СМГ учители ООД
Банка (клон): ОББ
IBAN: BG97UBBS80021063867740
BIC кода на банката: UBBSBGSF
Основание: "Входящ-номер-на-заявление-за-записване"

В "Основание" задължително попълвате Входящ-номер-на-заявление-за-записване.

При използване услугите на ОББ АД таксите за превод/вноска са по-ниски и плащането се осъществява в рамките на същия ден, тъй като нашата сметка също е към тази банка.

Срок за плащане при записване на нов ученик в Курсове и Извънкласни дейности

В нашата банкова сметка дължимите суми трябва да постъпят до 23:59:59 часà на първия официално работен ден, следващ датата на подаване на Заявлението за записване. *Това НЕ е срок, в който Вие да наредите сумата.

Срокът започва да тече от 00:00:00 часà в деня, следващ този, в който сте получил(а) Номер-на-поръчка.

Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група. Сума, получена в нашата банкова сметка след изтичане на срока, се изплаща обратно след намаляване на сумата с "такса за отмяна".

С едно нареждане/вноска можете да заплатите по повече от един Входящ-номер-на-заявление-за-записване.

След извършване на плащането НЕ е нужно да изпращате по електронен път копие на платежния документ.
Ако има проблем с получаването на съответната такса (след като сте подал(а) заявление), ние изрично ще се свържем с Вас.
Ако таксата и записването са успешни, няма да получите изрично потвърждение.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.

 

Плащане за следващ обучителен Модул на ученик, който вече посещава Курсове и Извънкласни дейности
Уникален-код-за-плащане

След като сте получил(а) Уникален-код-за-плащане от преподавателя (или от нас чрез имейл) е необходимо да посетите избран от Вас банков клон и да извършите превод/вноска или да направите това през Вашето интернет банкиране по следния IBAN номер към ОББ АД:

Получател: СМГ учители ООД
Банка (клон): ОББ
IBAN: BG97UBBS80021063867740
BIC кода на банката: UBBSBGSF
Основание: "Уникален-код-за-плащане"

В "Основание" задължително попълвате Входящ-номер-на-заявление-за-записване.

При използване услугите на ОББ АД таксите за превод/вноска са по-ниски и плащането се осъществява в рамките на същия ден, тъй като нашата сметка също е към тази банка.

Срок за плащане за следващ обучителен Модул на ученик, който вече посещава Курсове и Извънкласни дейности

В нашата банкова сметка дължимите суми трябва да постъпят до 23:59:59 часà на деня, предхождащ последното занятие от предходния обучителен Модул. *Това НЕ е срок, в който Вие да наредите сумата.

Срокът започва да тече от 00:00:00 часà в деня, следващ този, в който сте получил(а) Номер-на-поръчка.

Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група. Сума, получена в нашата банкова сметка след изтичане на срока, се изплаща обратно след намаляване на сумата с "такса за отмяна".

С едно нареждане/вноска можете да заплатите по повече от един Входящ-номер-на-заявление-за-записване.

След извършване на плащането НЕ е нужно да изпращате по електронен път копие на платежния документ.
Ако има проблем с получаването на съответната такса (след като сте подал(а) заявление), ние изрично ще се свържем с Вас.
Ако таксата и записването са успешни, няма да получите изрично потвърждение.

СМГ учители си запазва правото да прави промени в предлаганите начини за плащане или в сроковете за плащане. Възможно е в определен момент някой метод за плащане изобщо да не е наличен. Възможно е в определен момент срокът за плащане да е по-кратък. Предварително поднасяме нашите извинения в случай на неактуална информация или на печатни грешки.

 

Примерен банков документ може да видите тук (.pdf)

 

Примерен банков документ може да видите тук (.JPG)


Често задавани въпроси (FAQ) може да видите тук.

Ако искате своевременно да получавате новини от нас,
харесайте страницата ни във Facebook като натиснете бутона по-долу "Харесвам страницата".