Курсове и Извънкласни дейности към СМГ учители ООД

Уважаеми родители и ученици,

След 25 септември ще бъде публикувана информация относно началото на занятията към СМГ учители ООД – сграда, стая, начален час, родителска среща и други организационни дейности.


Заявление за записване подавате на адрес ул. Искър №62 – сградата на Читалище "Академик Андрей Стоянов" (карта може да видите най-долу).

Работното време е следното:


Актуален списък с броя на свободните места може да видите тук.

"СМГ учители" си запазва правото да прави промени в броя на свободните места. Възможно е някои от местата да са заети към определен момент, поради записване на ученици.
Предварително поднасяме нашите извинения в случай на печатни грешки.


За да запишете ученик е необходимо да изпълните следните стъпки:

- Да се запознаете с Общите условия.

- Да изберете група и преподавател.

- Да подадете Заявление по образец (всяко поле в сив цвят е задължително да бъде попълнено).

- Да заплатите (200 или 250 лева) съответната такса по банкова сметка с IBAN BG97 UBBS 8002 1063 8677 40, като дължимите суми трябва да постъпят в сметката на "СМГ учители" ООД до 23:59:59 часà на първия официално работен ден, следващ датата на подаване на Заявлението за записване.
Ще получите отстъпка в размер на 25% от общата сума, при условие че запишете ученици, които са братя/сестри.
Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група.

Ако има проблем с получаването на съответната такса (след като сте подали заявление), ние изрично ще се свържем с Вас.
Ако таксата и записването са успешни, няма да получите изрично потвърждение.

Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на читалището.
"СМГ учители" ООД търси Вашето разбиране и разчита на Вашето съдействие при разрешаването на проблемите в организацията на движение в района на читалището в дните на записването.
Забранено е спирането на автомобили по бул. "Васил Левски", в отсечката между ул. "Екзарх Йосиф" и ул. "Искър", както и по ул. „Искър“, в отсечката между бул. "Васил Левски" и ул. "Чумерна". Забраната е обозначена със съответните знаци, а контролните органи имат ангажимента да следят за спазването ѝ.