Към всички продукти

IV клас Тренировъчен тест по Математика

Кат. номер: ТТ-МАТ-17-18-2-К4

Записване за Тренировъчен тест (закупуване)

След като се запознаете с подробното описание на избрания Тренировъчен тест, добавете го в количката чрез натискане на бутона "Купи".

Променете "Количество" (броя на записваните ученици), само ако записвате брат/сестра от същия клас.

Количка за покупка

След добавянето на Тренировъчния тест в количката е нужно да кликнете най-горе вдясно на бутона "Поръчай", за да бъдете пренасочен към страницата на Вашата количка за пазаруване, където имате възможността да преглеждате списъка с избрания Тренировъчен тест.

Променете "Количество" (броя на записваните ученици), само ако записвате брат/сестра от същия клас.

Накрая натиснете бутона "Поръчай", за да преминете към попълване Вашите данни на клиент.

Имената и училището на ученика (където учи), когото желаете да бъде запишете за Тренировъчен тест, попълвате в поле "Коментар" на следващия етап – "Стъпка 1 - Данни за клиента".

Количество

Един родител може да направи заявка (поръчка) за даден Тренировъчен тест (например за Тренировъчен тест IV клас) за максимум едно дете, чийто родител/настойник е. Изключение може да се направи, само когато родителят/настойникът записва брат/сестра за същия Тренировъчен тест. Тогава "Количество"-то може да бъде различно от един брой и в полето "Коментар" трябва да се въведат имената и училището на двамата ученици.

Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане.

Характеристики
Подробно описание
Имена на ученика
Декларация за съгласие
Характеристики
Предмет
Математика
Клас
4
Дата на провеждане
25.03.2018 г.
Начален час:
9:00
Подробно описание

Първи модул (Тест) се състои от 15 + 5 задачи

 • Задачите с номера от 1. до 15. са с дадени четири възможни отговора, като точно един от посочените отговори след всяка задача е верен.
 • Всяка задача от 1. до 15. при верен отговор носи по 1 точка.
  Задачите с номера от 16. до 20. са с отворен отговор, който се получава при решаване на задачата.
 • Всяка задача от 16. до 20. при верен отговор носи по 2 точки.
  Не се отнемат точки за грешен отговор. Не се отнемат точки за непопълнен отговор.
 • Максималният брой точки от този модул е 25.

Втори модул се състои от 2 задачи

 • Всяка от двете задачи изисква да се напишат подробни решения.
 • Максималният брой точки за всяка от двете задачи е 10.
 • Не се разрешава използването на изчислителна техника!
 • Максималният брой точки от двата модула е 45.

Времетраене

 • Първи модул (Тест) - 60 минути
 • Втори модул - 120 минути
 • без почивка между модулите

Имена на ученика

Имената и училище на ученика (където учи), когото желаете да бъде запишете за Тренировъчен тест, попълвате в (последното) поле "Коментар" на етап "Стъпка 1 - Данни за клиента", следващия сегашния етап.

Задължителни полета (на етап "Стъпка 1 - Данни за клиента") са "Коментар" и всички полета, означени със символ *звездичка.

Декларация за съгласие

Със завършването на покупка (заявка) декларирате, че сте съгласен с Общите условия и "СМГ учители" ООД да съхранява, обработва и използва личните Ви данни, предоставени в настоящата поръчка (заявка), както и да ги предоставя на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения, както и че сте запознат с целта и средствата на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и поправка на събраните данни.