Към всички Тестове

III (3.) клас Тренировъчен тест по Математика към СМГ учители ООД - 18.11.2018 (Пробен изпит)

Кат. номер: ТТ-МАТ-18-19-1-К3

Резултати се публикуват в страницата "Резултати".

Сàмо родител-клиент (пълнолетно физическо лице) може да запише ученик за Тренировъчен тест. Не извършвайте поръчка от името на ученик-клиент.

Ако вече имате профил в сайта ни, използвайте бутона "Вход за клиенти".

Имената и училището на ученика попълвате при приключване на поръчка в полето "Ученик, Училище (разделяйки ги със запетая). Не извършвайте поръчка от името на ученик-клиент. Не предоставяйте информация относно ЕГН на ученик!

Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане

Записване за Тренировъчен тест (закупуване)

Не променяйте "Брой ученици", освен когато от същия клас ще записвате брат/сестра.

След като се запознаете с подробното описание на Тренировъчен тест, добавете го в количката чрез натискане на бутона "Купи".

Количка за покупка

След добавянето на Тренировъчния тест в количката е нужно да кликнете (най-горе вдясно на екрана) върху бутона "Поръчай", за да бъдете пренасочен(а) към страницата на Вашата количка за пазаруване, където имате възможността да преглеждате списък с избрани Тренировъчни тестове.

Не променяйте "Брой ученици", освен когато от същия клас ще записвате брат/сестра.

Накрая натиснете бутона "Поръчай", за да преминете към попълване на Вашите данни на клиент.

Характеристики
Подробно описание
Имена на ученика
Декларация за съгласие
Характеристики
Предмет
Математика
Клас
3. (III)
Дата на провеждане
18.11.2018г.
Начален час
9:00
Сграда за провеждане
УАСГ (Университет по архитектура, строителство и геодезия – бивш ВИАС, бул. „Христо Смирненски“ 1, ж.к. Лозенец, София)
Подробно описание

Сграда за провеждане: УАСГ (Университет по архитектура, строителство и геодезия – бивш ВИАС, бул. „Христо Смирненски“ 1, ж.к. Лозенец, София)

Модул-1 (Тест) се състои от 15 + 5 задачи

 • Задачите с номера от 1. до 15. са с дадени четири възможни отговора, като точно един от посочените отговори след всяка задача е верен.
 • Всяка задача от 1. до 15. при верен отговор носи по 1 точка.
  Задачите с номера от 16. до 20. са с отворен отговор, който се получава при решаване на задачата.
 • Всяка задача от 16. до 20. при верен отговор носи по 2 точки.
  Не се отнемат точки за грешен отговор. Не се отнемат точки за непопълнен отговор.
 • Максималният брой точки от този модул е 25.

Модул-2 се състои от 2 задачи

 • Всяка от двете задачи изисква да се напишат подробни решения.
 • Максималният брой точки за всяка от двете задачи е 10.
 • Не се разрешава използването на изчислителна техника!
 • Максималният брой точки от двата модула е 45.

Времетраене

 • Модул-1 (Тест): 60 минути
 • Модул-2: 120 минути
 • без почивка между модулите

Имена на ученика

Имената и училище на ученика попълвате при приключване на поръчка:

Ако от същия клас ще записвате и брат/сестра, в съответното полето попълнете допълнителните имената и училище, разделяйки ги чрез запетая.

Декларация за съгласие

Със завършването на поръчка декларирате, че сте съгласен:

 • с Общите условия;
 • с политиката на сигурност на сайта;
 • "СМГ учители" ООД да съхранява, обработва и използва личните Ви данни, предоставени в настоящата поръчка, както и да ги предоставя на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения, както и че сте запознат с целта и средствата на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и поправка на събраните данни.

Други Тестове по същия предмет