Към всички продукти

БЕЛ, Тренировъчен тест за VII клас

Кат. номер: ТТ-БЕЛ-17-18-2-К7

Записване за Тренировъчен тест (закупуване)

След като се запознаете с подробното описание на избрания Тренировъчен тест, добавете го в количката чрез натискане на бутона "Купи".

Променете "Количество" (броя на записваните ученици), само ако записвате брат/сестра от същия клас.

Количка за покупка

След добавянето на Тренировъчния тест в количката е нужно да кликнете най-горе вдясно на бутона "Поръчай", за да бъдете пренасочен към страницата на Вашата количка за пазаруване, където имате възможността да преглеждате списъка с избрания Тренировъчен тест.

Променете "Количество" (броя на записваните ученици), само ако записвате брат/сестра от същия клас.

Накрая натиснете бутона "Поръчай", за да преминете към попълване Вашите данни на клиент.

Имената и училището на ученика (където учи), когото желаете да бъде запишете за Тренировъчен тест, попълвате в поле "Коментар" на следващия етап – "Стъпка 1 - Данни за клиента".

Количество

Един родител може да направи заявка (поръчка) за даден Тренировъчен тест (например за Тренировъчен тест VII клас) за максимум едно дете, чийто родител/настойник е. Изключение може да се направи, само когато родителят/настойникът записва брат/сестра за същия Тренировъчен тест. Тогава "Количество"-то може да бъде различно от един брой и в полето "Коментар" трябва да се въведат имената и училището на двамата ученици.

Броят на участниците в Тренировъчен тест е ограничен спрямо капацитета на сградата за провеждане.

Подробно описание
Имена на ученика
Декларация за съгласие
Подробно описание

Първият модул съдържа 25 задачи по български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор.

  • Максимален брой точки – 65.

Вторият модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.

  • Максимален брой точки – 35.

Общ максимален брой точки от двата модула – 100.

Време за работа:

  • по първи модул – 60 минути
  • по втори модул – 90 минути

Имена на ученика

Имената и училище на ученика (където учи), когото желаете да бъде запишете за Тренировъчен тест, попълвате в (последното) поле "Коментар" на етап "Стъпка 1 - Данни за клиента", следващия сегашния етап.

Задължителни полета (на етап "Стъпка 1 - Данни за клиента") са "Коментар" и всички полета, означени със символ *звездичка.

Декларация за съгласие

Със завършването на покупка (заявка) декларирате, че сте съгласен с Общите условия и "СМГ учители" ООД да съхранява, обработва и използва личните Ви данни, предоставени в настоящата поръчка (заявка), както и да ги предоставя на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения, както и че сте запознат с целта и средствата на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и поправка на събраните данни.